Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacyverklaring Judoclub Hikari Waregem vzw

Judoclub Hikari Waregem vzw (verder: Hikari) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Hikari, wat uw rechten zijn en hoe u die rechten kan uitoefenen.


Alle persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die u aan Hikari toevertrouwt, zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


Op basis van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) hebt u recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 


Welke verwerkingen van persoonsgegevens voert Hikari uit en welke gegevens worden hierbij verwerkt?

· Ledenadministratie, inclusief inschrijving van de leden bij de Vlaamse Judofederatie (waarmee ook de verzekering wordt geregeld).

· Hierbij worden de naam, voornaam, adres en contactgegevens van de leden geregistreerd. Vervolgens worden ook de deelnames aan de lessen geregistreerd, deelnames aan wedstrijden, evenals graadverhogingen na afgelegde examens.Boekhouding: beheer van rekeningen, facturen, en ontvangen en uitgevoerde betalingen.

· Algemeen bestuur van de clubTrainersadministratie, inclusief registratie van gegeven lessen door trainers en uitbetaling van vergoedingen hiervoor.

· Hierbij worden de naam, voornaam, adres, contactgegevens en bankrekeningnummer van de trainers gebruikt.Website: publicatie van lijst met bestuursleden en trainers. · Publicatie van foto’s van lessen en nevenactiviteiten van Hikari.


 

Waarom en op welke basis gebruikt het FAGG uw persoonsgegevens?

· De boekhouding, het algemeen bestuur en trainersadministratie is noodzakelijk voor de werking van Hikari.

· De ledenadministratie is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Hikari en de leden die zich inschrijven bij Hikari.


 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens van de leden worden conform de bewaringstermijn van de Vlaamse Judofederatie 20 jaren bewaard na stopzetting van het lidmaatschap.


 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De inschrijving, de naam, de contactgegevens en de graadverhoging van leden worden doorgegeven aan de Vlaamse Judofederatie, die op haar beurt de nodige gegevens doorgeeft naar de verzekeringsinstelling voor het verzekeren van de leden.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over de volgende rechten:

· Inzage: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook een kopie ervan, krijgen.

· Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

· Verwijdering: u kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens vragen, op voorwaarde dat u geen actief lid, trainer of bestuurslid meer bent van de club, of dat u uw actief lidmaatschap wenst te beëindigen.

· Beperking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

· Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

· Intrekken van uw toestemming: wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

· Gegevensoverdraagbaarheid: is overbodig: indien een lid wenst over te gaan naar een andere judoclub, dan kan deze nieuwe judoclub de gegevens (inclusief de graad van de judoka) terugvinden via de databank van de VJF.


Wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen, of wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door het FAGG, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Hikari.


Dit kan via [email protected] of op volgend adres:

Judoclub Hikari Waregem vzw

Zeswegenstraat 1208790 WAREGEM


Voor het uitoefenen van uw rechten zal Hikari u wel eerst vragen om een bewijs van uw identiteit.


Uw aanvraag wordt dan binnen 30 kalenderdagen behandeld. In uitzonderlijke gevallen kan die termijn worden verlengd met 60 dagen.

Als u vindt dat Hikari uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:


GegevensbeschermingsautoriteitDrukpersstraat 351000 [email protected]


Cookies

Hikari gebruikt kleine bestanden (functionele cookies) die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om uw taalkeuze te onthouden en om statistieken op te maken.


Wanneer u geen cookies wenst te gebruiken, kunt u hiervoor uw browserinstellingen aanpassen. Met deze instelling is het wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet correct worden afgebeeld.


Bewaringsduur: de cookies worden 12 maanden bewaard.

Judoclub Hikari Waregem

Judoclub Hikari Waregem ©2023

Rekeningnummer: BE10 738-0241027-04

Ondernemingsnummer: 0876.007.493

GedragscodesPrivacyverklaring

Adres Dojo

Adres Dojo

Zeswegenstraat 120

8790 Waregem

 

Lessen

Lessen

Woensdag & vrijdag:

· 17.00 – 18.00 uur (<8)

· 18.00 – 19.00 uur (8-12)

· 19.00 – 20.15 uur (12+)

 

Zondag:

· 10.00 – 11.00 uur


If this site is report here. spam or abuse, report here.

This site was built with GrooveFunnels.